Akınsoft Wolvox E-Mutakabat

e-mutakabat_nedir

E-Mutakabat Nedir ?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye , yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

E-Mutakabat’ın Faydaları

Maliyetinizi Azaltır

e-Mutabakat, ağaçların kağıt ihtiyacı olarak kesilmesine, bütün işlemleri dijital ortama taşıyarak engel olur. Firmalar arası kağıt anlaşmalar dijital ortamda doğayı koruyarak gerçekleşir.

e-Mutabakat Çevre Dostudur

Arşivleme, kargo ve kağıt masraflarından elektronik mutabakat ile kurtulun. Üstelik personellerinizin yapacağı çok daha önemli işleri var!

Veri Aktarımı Kolay ve Çabuk Gerçekleşir

AKINSOFT e-Mutabakat sistemi , excel ile bilgi alabildiğiniz bütün sistemlerle çalıştığı için tüm verilere çabuk ve hızlı bir şekilde erişim sağlatır.

Mutabakat Zamandan Tasarruf Sağlar

Zor geçen alacak-borç işlemlerinde faks başında beklemek, telefon açmak, evraklar arasında kaybolmakla kaybolan zamanınızı, e-Mutabakat sizlere geri kazandırır. e-Mutabakat çözümü ile cari hesaplarınızın paylaşabilir ve şirketler arası hesap karşılaştırmasını hızlıca yapabilirsiniz.

E-İrsaliye hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için bizimle iletişime geçin.

Yasal Avantaj

Kayıtlı Elektronik Posta ile mutabakatlarınız dijital ortamda yasal zemine oturtulabilir ve bu sayede hızlı dönüşler alabilirsiniz. Noter onaylı gönderimlerle aynı hukuki değere sahip olan e-Mutabakat ile rahat ederbilirsiniz.

*Çalıştığınız tüm firmalar ile BA/BS, Cari Ekstre ve Bakiye mutabakatlarını aynı anda ve hızlıca yapabilirsiniz,

*Telefon, posta, faks trafiğine son verip süreçlerinizi web üzerinden hızlandırabilirsiniz,

*Tüm mutabakat raporlarına tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz,

*İş gücünden, zamandan ve telefon, faks, kağıt gibi görünmeyen giderlerden tasarruf sağlarsınız,

*Cevap vermeyen firmalara sistemin otomatik olarak hatırlatma maili göndermesini sağlayarak mutabakatlarınıza geri dönüş oranını artırabilirsiniz,

*Mutabık olmadığını belirten müşterilerinizden cari ekstrelerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde alırsınız,

*Veri Bütünlüğü sağlar

*Operasyon maliyetini düşürür.

*Hızlı ve kolay kullanım sunar.

*Takip edilebilir / Ölçeklenebilir altyapı sunar.

*Cevapların sisteme kaydedilmesi

*Mutabakat raporlarının izlenmesi

*Firmaya gönderilmiş mutabakatların sisteme işlenmesi

*Muhatapların ekstre veya ilişkili dosya gönderir

*WOLVOX Programına tam entegrasyon sağlar

Uygulama sadece mutabık olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz, cari ekstresindeki farkları da bulup taraflara raporlar. Tüm muhasebe programlarıyla tam entegre çalışan sistemdir.

Akınsoft Wolvox E-Mütakabat

Detaylı e-mutakabat video serisi için tıklayınız.

Demo Talep Formu