Akınsoft Wolvox E-İrsaliye

Akınsoft Wolvox e-irsaliye

E-İrsaliye nedir ?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye , yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

E-İrsaliye uygulamasına kimler geçebilir ?

e-İrsaliye  zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak E-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan mükellefler, istemeleri halinde 01/01/2018 tarihinden sonra faydalanabilirler.

E-İrsaliye’nin Avantajları

  • e-İrsaliye’ye geçiş yaptıktan sonra kağıt irsaliyeye farkla işlerinizde hız kazanırsınız.
  • Özellikle mevcutta e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı iseniz dijitale taşıdığınız faturalama işlerinizi e-irsaliye ile  rahat şekilde yürütebilirsiniz.
  • Kağıt, yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumlarında yenisini gönderme gibi durumlar olmaz.
  • Fatura ve irsaliyenizi elektronik ortamda hazırlayıp karşı tarafa iletebilirsiniz.
  • Bu anlamda zaman ve maliyet olarak da size fayda saglayacaktır.

 

E-İrsaliye hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için bizimle iletişime geçin.

Demo Talep Formu