Akınsoft Wolvox E-Fatura

akınsoft wolvox e-fatura

E-Fatura nedir ?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

 E-Fatura’yı kimler kullanmalıdır ?

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile E-Defter ve E-Fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre daha önceden zorunluluk getirilmiş olan mükelleflere ilave olarak;

A. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

B. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükelleflere, (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

C. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıdaki (a) bendinde sayılan şartı;
– 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden,
– 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından,
(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan;
– 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden,
– 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından,itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-Fatura ile ilgili yayınlanan tüm tebliğlere http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Akınsoft_wolvox E_fatura

E-Fatura’ya geçmek için ne yapmalısınız ?

1-) E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.
Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

www.kamusm.gov.tr/basvurular adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine ;
www.kamusm.gov.tr/urunler linkinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için ;
www.kamusm.gov.tr/islemler linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
* Mali Mühür Sertifikası ücretlerine  http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma linkinden ulaşabilirsiniz.Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için mm.kamusm.gov.tr/surecler linkine başvurabilirsiniz.

2-)Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden “Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” bölümüne giriş yapılır ve ilgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır.
E-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza www.efatura.gov.tr/dosyalar linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

E-Fatura’nın Avantajları

  • Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
  • Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
  • Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur.
  • Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
  • Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
  • Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
  • Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
  • Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
  • Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.
  • Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

Akınsoft Wolvox E-Fatura

Demo Talep Formu